(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈនេះ ជាថ្ងៃខួបទី៤៥ឆ្នាំ នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោក សម រង្ស៊ី និងភរិយា នេះបើយោងតាម Facebook របស់លោក សម រង្ស៊ី បានសរសេរបង្ហាញនៅព្រឹកថ្ងៃនេះ​។

លោក សម រង្ស៊ី បានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា៖​ «២៧ កុម្ភៈ ២០១៦ / 27 February 2016 ថ្ងៃនេះជាខួប ៤៥ ឆ្នាំ នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ខ្ញំុ ជាមួយ ជូឡុង សូមួរ៉ា។ យើងបានស្គាល់គ្នា កាលដែលយើងទាំងពីរនាក់ ជានិស្សិតនៅប្រទេសបារាំង»។