(ភ្នំពេញ)៖ តបតាមសំណូមពរពីសំណាក់មាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្ស សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស (ICS British International School) បានសម្រេចបើកកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោម៖

- កម្មវិធីមត្តេយ្យអន្តរជាតិ (International Kindergarten Programme) ៖ ពាក់កណ្តាលថ្ងៃ និងពេញមួយថ្ងៃ
- កម្មវិធីបឋមសិក្សាអន្តរជាតិ (International Primary School Programme) ៖ ពាក់កណ្តាលថ្ងៃ
- កម្មវិធីបឋមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Primary School Programme) ៖ ពេញមួយថ្ងៃ
- កម្មវិធីមធ្យមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Secondary School Programme) ៖ ពេញមួយថ្ងៃ

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស ទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស ជាសាលាបុត្រសម័្ពននៃ ក្រុមហ៊ុន អាយ ស៊ី អេស ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យអប់រំជាង ២២ឆ្នាំ និងទទួលបានជ័យលាភី និងសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ។ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស មានការសង្កត់ធ្ងន់លើមុខវិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។

សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស នឹងមានការផ្តល់ជូនតម្លៃសិក្សាពិសេសផងដែរ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមទាក់ទង៖
អគារលេខ ២៥ ផ្លូវ៧៥ កែង៨០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ខាងកើតឈាងខាងជើងមន្ទីពេទ្យកាល់មែត្រ
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 999 779 / 023 999 772
គេហទំព័រ៖ www.icsbis.edu.kh
គណនីបណ្តាញព័តមានសង្គម៖
https://www.facebook.com/pages/ICS-British-International-School/836813176377920

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស សម្រេចបើកកម្មវិធីសិក្សាពីរភ...

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស សម្រេចបើកកម្មវិធីសិក្សាពីរភាសា និងលក្ខណៈអន្តរជាតិ បន្ថែមទៀតសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស(ភ្នំពេញ)៖ តបតាមសំណូមពរពីសំណាក់មាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្ស សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស (ICS British International School) បានសម្រេចបើកកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោម៖- កម្មវិធីមត្តេយ្យអន្តរជាតិ (International Kindergarten Programme) ៖ ពាក់កណ្តាលថ្ងៃ និងពេញមួយថ្ងៃ- កម្មវិធីបឋមសិក្សាអន្តរជាតិ (International Primary School Programme) ៖ ពាក់កណ្តាលថ្ងៃ- កម្មវិធីបឋមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Primary School Programme) ៖ ពេញមួយថ្ងៃ- កម្មវិធីមធ្យមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Secondary School Programme) ៖ ពេញមួយថ្ងៃ។http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/18699-2016-02-25-06-56-45.html

Posted by Fresh News on Wednesday, February 24, 2016