(ភ្នំពេញ)៖ អត្រាការប្រាក់ ០% របស់ត្រាក់ទ័រ John Deere បានមកដល់ហើយ។ ត្រាក់ទ័រ John Deere​ បានផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសថ្មីមួយទៀតគឺ អត្រាការប្រាក់ ០% សំរាប់ ៦ខែដំបូងនៅពេលលោកអ្នកទិញបង់រំលោះត្រាក់ទ័រ John Deere ម៉ូដែល 5045D កម្លាំង ៤៥សេះ និង 5055E កម្លាំង ៥៥ សេះ ចាប់ពីពេលឥឡូវនេះរហួតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយ John Deere មានបង់រំលោះត្រាក់ទ័រគ្រប់ម៉ូដែល ដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប លក្ខខណ្ឌងាយស្រូល ហើយរយៈពេលបង់រំលោះ មានរហូតដល់ទៅ៣៦ខែ។

ត្រាក់ទ័រ John Deere នាំចូលផ្តាច់មុខ និងចែកចាយ ដោយក្រុមហ៊ុន RMA ខេមបូឌា។
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទមកលេខ 097 5555 610, 095 666 552 ឬ មកកាន់ក្រុមហ៊ុន RMA ខេមបូឌា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអាគារលេខ ០៤០៧៥ ផ្លូវ២០០៤ (ម៉ៃដា) សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ  រាជធានីភ្នំពេញ និងសាខាលក់ប្រចាំបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តតាកែវ ក៏ដូចជាតំណាងចែកចាយប្រចាំខេត្តពោធិសាត់ ជាដើម៕