(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេច​ដោយធ្វើការពន្យារ​ពេល ការចុះបញ្ជីរថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​រយៈពេល១ខែទៀត ដោយទុកពេលវេលា​នៃការចុះបញ្ជីរថយន្ត​រហូតដល់ ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា​ ដែលយើងខ្ញុំទើបទទួលបានមុននេះបន្តិច។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា ថ្ងៃចុងក្រោយនៃឱសាទវាទ​គឺថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ប៉ុន្តែដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន បានមើលឃើញថា នៅមានម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូតស្តាំមួយចំនួននៅស្ទាក់​ស្ទើរ ឬពុំទាន់បានចូលមក​បង់ពន្ធ ឬចុះបញ្ជីនៅឡើយទេ ដោយហេតុផលផ្សេងៗ ដូចជា មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ ឬខ្លះទៀតទទួលបាន​ព័ត៌មានយឺត ឬពុំទទួលបានព័ត៌មាន​ស្តីពីអនុគ្រោះនេះជាដើម។

ដោយយល់ពីការលំបាក​របស់ប្រជាពលរដ្ឋជា​ម្ចាស់​រថយន្តចង្កូត​ស្តាំ​គ្មានពន្ធដូចនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេចពន្យារ​ពេលការចុះ​បញ្ជីរថយន្តចង្កូតស្តាំ ចំនួន១ខែទៀត គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយ៕

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ បញ្ជាក់ថា បើផុតឱសាទនេះ រថយន្តចង្កូតស្តាំគ្មានពន្ធ​ទាំងឡាយដែលមិន​បានចុះបញ្ជី នឹងត្រូវចាត់ទុកថា ជារថយន្តល្មើស​ច្បាប់ ដែលនឹងទទួលរងនូវ​ការអនុវត្តច្បាប់​ដោយពុំមានការអនុគ្រោះ​បន្តទៀតឡើយ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖