(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ ដោយបង្កើតការិយាល័យ សុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ និងមណ្ឌលសុខភាពបន្ថែម នៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ។

សេចក្តីប្រកាសនោះ បានបញ្ជាក់អំពីការបង្កើតការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិព្រែកព្នៅ នៅសង្កាត់គោករកា បង្កើតមណ្ឌល សុខភាព២កន្លែងនៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ និងពោធិ៍សែនជ័យ។ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានកំណត់ ដែនសមត្ថកិច្ច របស់ការិយាល័យ សុខាភិបាលស្រុក ប្រតិបត្តិព្រែកព្នៅ និងការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិមេគង្គ នៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖