(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រយៈពេល២ថ្ងៃមកនេះ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងការងារ​បានចេញសេចក្តី​ជូនដំណឹងពីលទ្ធផល នៃសន្និបាតនេះ រួមទាំងការកំណត់ផែន​ការបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលដែលប្រកាសដោយក្រសួងការងារ៖