(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ៥៩ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ នឹងអស់នូវក្ដីកង្វល់ ជាមួយនឹងយានយន្ដ របស់លោកអ្នកទៀតហើយ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដោយ GPS ST06ជាឧបករណ៍សុវត្ថិភាពបំពាក់តាមរថយន្ដ និងម៉ូតូ យ៉ាងប្រណិតគ្មានពីរ ដែលហួសពីការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នក ពី Safe Home Technology ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ Safe Home Technology ក៏បានរៀបចំនូវកម្មវិធីពិសេស គឺរាល់អតិថិជនដែលជាវនូវឧបករណ៍សុវត្ថិភាព បំពាក់តាមរថយន្ដ និងម៉ូតូនេះ នឹងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មរយៈពេលបីខែ ដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាន នូវព័ត៌មានលម្អិតពីយានយន្ដ របស់លោកអ្នកដូចជា៖

- អាចដឹងពីទីតាំងដែលយានយន្ដបើកបរ ទោះបីពេលវេលាកន្លងទៅ ៣ខែក៏ដោយ

- អាចផ្ដាច់ចរន្ដភ្លើងយានយន្ដឲ្យរលត់ តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានគ្រប់ទីកន្លែង

- អាចដៅចំណុចសំខាន់ ឬទីតាំងសំខាន់ៗ នៅក្នុងផែនទីរបស់លោកអ្នក

- អាចវាស់ចម្ងាយដឹងពីទីតាំងមួយទៅមានប្រវែង ប៉ុន្មានគឺឡូម៉ែត្រ  

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង តាមទូរស័ព្ទលេខ ៖ 023 217 287/077 505 400