(សៀមរាប)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាប បាននាំឃាតក២នាក់ ដែលបានសម្លាប់ កាត់ក្បាលនារីនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ ឲ្យធ្វើត្រាប់ឡើងវិញនូវសកម្មភាព ដែលពួកគេាបានប្រព្រឹត្តិលើនារីរងគ្រោះ។

ការនាំខ្លួនឃាតករទាំង២នាក់ ទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់ ដែលជាកន្លែងកើតហេតុនេះ បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបញ្ចប់ការសាកសួររួចរាល់ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ ប្រជាពលរដ្ឋចោមរោមខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង ចង់សំលាប់ឃាតកដែលសម្លាប់កាត់ក្បាលស្រ្តី វ័យ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប៕ សូមទស្សនាវិដេអូ៖

 

VIDEO បង្ហាញពីឃាតកធ្វើត្រាប់ អំពើឃាតកម្មការសម្លាប់កាត់ក្បាលស្រ្តី ។

Posted by Fresh News on Sunday, February 14, 2016
 
 

ប្រជាពលរដ្ឋចោមរោមខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង ចង់សំលាប់ឃាតកដែលសម្លាប់កាត់ក្បាលស្រ្តី វ័យ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប។

Posted by Fresh News on Sunday, February 14, 2016