(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ នឹងរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ សម្រាប់បវេសនកាលលើកទី ២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦។

អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ១០កន្លែង ៥០% ចំនួន ៥០កន្លែង និង៣០% ចំនួន ១៤០កន្លែង។ ទទួលពាក្យប្រឡងពីថ្ងៃនេះតទៅ ដោយមិនគិតពីនិទ្ទេស និងឆ្នាំសិក្សា ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ២៤ កុម្ភៈ ២០១៦ ប្រឡងថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ ២០១៦ វិញ្ញាសាប្រឡងភាសាអង់គ្លេសទូទៅ ប្រកាសលទ្ធផលថ្ងៃទី០២ មីនា ២០១៦ និងចូលរៀនថ្ងៃទី០៧ មីនា ២០១៦។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ដែលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ ២១ ផ្លូវលេខ ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន ខាងត្បូងសារមន្ទីរទួលស្លែង ១០០ម៉ែត្រ ឬទូរស័ព្ទ 023 97 9999 / 023 96 7777 / 078 5555 07/ 078 8888 06 / 078 8888 03 ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង៖