(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញរបស់ខ្លួន នៅលើទំព័រ Facebook សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា។

ក្រុមការងារនេះមាន សមាសភាព១០រូប ដឹកនាំដោយលោក គីម សុភៈ នាយកខុទ្ធកាល័យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ជាប្រធាន។

សូមជំរាបថា កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានចេញលិខិតណែនាំ ដោយបញ្ជាឱ្យស្ថាប័ន ក្រសួងជំនាញ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បង្កើតក្រុមការងារ Facebook និងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានានា របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានរាយការណ៍ នៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឱ្យទាន់ពេលវេលា៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៖