(ភ្នំពេញ)៖ Chill Pub Restaurant ជាភោជនីយដ្ឋាន ដែលមានលក់ស្រាក្រទ្បុកគ្រប់ប្រភេទ និង មានលក់អាហារសម្បូរបែបជាច្រើន។ ភោជនីយដ្ឋានមានកម្មវិធីពិសេស សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានទិញសំបុត្រ នៅរោងភាពយន្ត Major Cineplex អាចកាន់សំបុត្រ មកភោជនីយដ្ឋាន Chill Pub Restaurant ដើម្បីទទួលបានកាបញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ទៅ ៥០% ទៅលើគ្រប់ភេទភេសជ្ជៈទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងក៏មានកម្មវិធី Happy Hour ទិញមួយបានថែមមួយ ទៅលើភេសជ្ជៈទាំងផងដែរ។ កុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះ កន្លងផុតទៅឲ្យសោះ។
ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ 089 288887