(ភ្នំពេញ)៖ Fresh News Version ចុងក្រោយ iOS 9.0 ត្រូវបាន Available នៅលើ App Store ហើយ សូមមេត្តា Update Version ថ្មីនេះ។ កម្មវិធីថ្មីនេះមានភ្ជាប់ជាស្រេចនូវ Menu សម្រាប់ English Version និងគេហទំព័រកំសាន្ត Khmertalking ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នក​ងាយស្រួល​ចូលមើល និងតាមដានព័ត៌មាននានា។

ចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ Fresh News បានដាក់ដំណើរការចេញផ្សាយ ជាភាសាអង់គ្លេស​ជាផ្លូវការ ដើម្បីជាចំណីអារម្មណ៍ព័ត៌មានថ្មី​ប្លែកមួយទៀត សម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដែលចូលចិត្ត​ព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស និងដើម្បីបញ្ជូន​ដំណឹងពីកម្ពុជា ទៅកាន់ពិភពលោក !

សូមជំរាបថា ក្រៅពីនោះក៏រួមមាន៖ អង្គភាពក៏បានចេញផ្សាយនូវគេហទំព័រ កំសាន្តផងដែរ Khmertalking (www.khmertalking.com) និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Online, Fresh News TV ដែលបានកំពុងផ្សាយទាំងលើទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រ www.freshnewsasia.tv ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង ! ដើម្បីត្រៀមផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសំខាន់ៗ ​កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗ និងកម្មវិធីប្រគុំតន្រ្តី ពីបណ្តាញទូរទស្សន៍នានា ព្រមទាំងចាក់បទចម្រៀងពិរោះផងដែរ ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលទស្សនាតាមរយៈទូរស័ព្ទ ទោះបីនៅទីណាក៏ដោយ៕