(ភ្នំពេញ)៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្សយុវជនកម្ពុជា នឹងចុះសួរសុខទុក្ខដល់សកម្មជន និងអ្នកគាំទ្រខ្លួន នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណបក្សយុវជន នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ការចុះសួរសុខទុក្ខសកម្មជន និងអ្នកគាំទ្រនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ នឹងធ្វើឡើងនៅភូមិចក ឃុំចក ស្រុកអូរាំងឪ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ស្អែកនេះ ។ ចំណែកការចុះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នឹងធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា៖