(ភ្នំពេញ)៖ នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse បានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ Smart Phone, Power Bank, USB 8GB យ៉ាងពិសេសជូនដល់អតិថិ ជនរៀងរាល់ខែ តាមរយៈការចាប់ឆ្នោតរៀងរាល់ដើមខែ។
ជាក់ស្ដែង នៅល្ងាចថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ នេះ បានធ្វើការចាប់រង្វាន់លើកទី៣ ដែលមានអតិថិជន ៣រូបឈ្នះរង្វាន់ពី នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse  រួមមាន៖

ទី១. ឈ្នះ USB 8GB ដែលមាន Lucky Number 018773

ទី២. ឈ្មោះ ឯម សោភ៍ណ្ឌ ឈ្នះ Power Bank ដែលមាន Lucky Number 006921

ទី៣. ឈ្មោះ វ៉ាត់ សិលា ឈ្នះ Smart Phone ដែលមាន Lucky Number 008501

ពិសេស នំបុ័ងប៉ាតេ Eclipse ក៏មានទទួលរៀបចំ និង វិចខ្ចប់អាហារសំរន់គ្រប់កម្មវិធី ជាមួយសាវាកម្មល្អ មានអនាម័យ និងតំលៃ សមរម្យ។
តាមរយៈអាស័យដ្ឋានផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ជាប់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុបទឹកល្អក់២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Tel:  017 552 007 / 017-093 350066

www.facebook.com/eclipse.coffee.asia / www.eclipse.coffee

Eclipse Coffee focus on your healthy first!!