(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញ សូមប្រកាសជំរាបជូន សាធារណជនថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ
សេវាធើ្វស្លាកម៉ូតូតាមច្រកចេញចូលតែមួយ ត្រូវបានបញ្ជុះតំលៃពី៧៨០០០រៀល មកសល់ត្រឹមតែ៤០០០០រៀល នេះបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។