(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសកម្រមានបានមកដល់ទៀតហើយសម្រាប់អតិថិជន SAMSUNG ដោយអតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបាន អាំងប៉ាវពិសេសពី SAMSUNG ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ តទៅ គ្រាន់តែទិញ Samsung Galaxy S6 edge + 64G និងមានការថែមជូន Speakers JBL Clip Plus Original មួយគ្រឿងភ្លាមៗ ដែលមានតំលៃស្មើនឹង៧០ដុល្លារ។

សូមបញ្ជាក់ថាការថែមជូននេះផ្តល់ជូនគ្រប់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទូទាំងប្រទេស សំរាប់តែ 64GB តែប៉ុណ្ណោះ។
សូមប្រញាប់ឡើងចំនួន មានកំណត់ ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង Tel : 012 992 888