(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរការបើកសម្ពោធសាខាថ្មីទី ១៦ និង១៧ សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំងប្រ៊ីជ មានការផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ៤០% និងឯកសណ្ឋាន២ រាល់ការចុះឈ្មោះ សិក្សារបស់សិស្ស ២០០នាក់ដំបូង។ 

ការផ្តល់ជូននេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។

សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះឲ្យបានរួសរាន់ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ៖០៧៧ ៨៨ ៦៦៦៦/០១៦ ៥៩ ៩៩៩៩/ ០៩៧ ៥៥ ៦៦៦៦

សិក្សានៅសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំងប្រ៊ីជ ដើម្បីអនាគតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ