(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពិភពថ្មី បានប្រកាសថា ករណីរថយន្ត Lexus RX330 ឆ្នាំ 2004 ព៌ណស  និងស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AE-4000 មានម្ចាស់ឈ្មោះ កឹម សុវណ្ណារ៉ា  បានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយ ជាមួយគ្រឹះស្ថានចប់សព្វ គ្រប់ហើយ។ គ្រឹះស្ថានក៏បានប្រគល់ រថយន្តនោះ​ទៅឲ្យលោក កឹម សុវណ្ណារ៉ា រួចរាល់ដែរ ។

ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅលោក កឹម សុវណ្ណារ៉ា មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង់រំលស់រថយន្តជាមួយ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  ពិភពថ្មី  ទៀតទេ៕