(រតនគិរី)៖ ការខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីលើកកម្ពស់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ នៅក្នុងខេត្ត​រតនគិរី តំបន់ដីខ្ពស់ ដំណើរការយ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ និងសុទិដ្ឋិនិយម នៃទស្សនវិស័យ​នេះ ត្រូវបានផ្អែកលើ​ការវិនិយោគចុងក្រោយ ដើម្បីធានាឱ្យបាន​នូវការចូលរួមដំណើរការ នៅតាមសាលារៀន និងសហគមន៍ នៅក្នុងស្រុកអូ​ជុំ ជាយក្រុង​របស់ខ្លួន។

ការប្តេជ្ញាចិត្ត​រួមគ្នាមួយ នៅក្នុងចំណោម មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត អង្គការ Plan International Cambodia និង អង្គការ Unicef បានបើកដំណើរការ ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា និងរំដោះជាង ២០០០គ្រួសារ មានប្រជាជនចំនួន ១០,៨៨០នាក់ (៥១% ជាស្ត្រី), សាលារៀនដប់ មានសិស្សប្រហែល ១០០០ នាក់ឲ្យទទួលបាន​ទឹកស្អាត និងអនាម័យ។

លោកស្រី ឈឹម ចាន់ សុវណ្ណា ពីនាយកដ្ឋាន​ថែទាំសុខភាពជនបទ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិយាយថា មួយភាគធំនៃ​ជំងឺ នៅរតនគិរី បង្កឡើងដោយទឹកមិនស្អាត និងការខ្វះការប្រតិបត្តិអនាម័យល្អ។ ប្រហែល ១៦% នៃកុមារ ដែលរស់នៅក្នុង​ខេត្តរតនគិរី ដែលងាយរងគ្រោះ ទៅនឹងជំងឺរាគរូស ខ្ពស់ជាង​កុមារដែលរស់នៅក្នុង បណ្តាខេត្តនានា នៃប្រទេសកម្ពុជា។

តាមការសិក្សារបស់ ធនាគារពិភពលោក បានបង្ហាញថាការ ការចំណាយមួយដុល្លារ លើការប្រតិបត្តិអនាម័យល្អអាចចំណេញបាន​៩ដុល្លារ សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ នៅក្នុងពាក្យ​ផ្សេងទៀត , ការវិនិយោគ​ក្នុងការលើកកម្ពស់ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ នាំមកនូវ​ប្រាក់សន្សំ យ៉ាងច្រើននៅក្នុង​ការចំណាយលើការ ថែទាំសុខភាព និង​បញ្ចៀសជំងឺ និងការស្លាប់។ វា​ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវ​ការសិក្សាសម្រាប់កុមារ និង​អាចឱ្យ កុមារជាពិសេស សិស្សស្រីមករៀនទៀងទាត់ និងបញ្ចប់ការ​សិក្សារបស់ពួកគេ។

អង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាស នៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤ បង្ហាញថាប្រហែល ៤៦% នៃប្រជាជននៅជនបទ ដែលមាន​លទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យ ល្អប្រសើរឡើង និង ៥១% នៃ ប្រជាជននៅជនបទ មានលទ្ធភាពទទួលបាន​ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកល្អប្រសើរឡើង។ នៅរតនគិរី នៅជុំវិញ ២២% នៃចំនួនប្រជាជន បានកែលំអរបង្គន់អនាម័យ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និង ៥១% ទទួលបានការកែលំអរទឹកស្អាត ល្អប្រសើរឡើង។

ប្រជាជនប្រមាណ ៧៨% នៃសាលាបឋមសិក្សា នៅតាមតំបន់ជនបទ ដោយរួមបញ្ចូលទាំង អ្នកដែលនៅក្នុង​រតនគិរី ពុំទាន់មានការកែលំអរអនាម័យ និងទឹកស្អាត និង ៥៧% បានកែលំអរឱ្យប្រសើរឡើង ផ្នែកសម្ភារអនាម័យ។​ រយៈពេល ១៥ខែ គម្រោងនេះ ត្រូវបាន​ផ្តល់ថវិកាដោយ អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ សហរដ្ឋអាមេរិក និង​អង្គការ UNICEF។ 

លោក ហង្ស ហ៊ីបុណ្ណា អ្នកជំនាញអនាម័យទឹកស្អាត និងអនាម័យបានឲ្យដឹងថា​ «នៅក្នុងការ​បន្ថែមទៅលើការ សាងសង់​បង្គន់អនាម័យ និងអណ្ដូងទឹក, គោលបំណង របស់យើងគឺថា នៅចុងបញ្ចប់នៃ​ថ្ងៃនោះ ជាគោលដៅ​មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារ នៅក្នុងសហគមន៍ របស់យើង និង​នៅតាមសាលារៀន នឹងបន្តអនុវត្ត ការប្រើប្រាស់ បង្គន់អនាម័យ , ការលាងដៃជាមួយ សាប៊ូ នៅពេលសំខាន់​ និង​ផឹកទឹកស្អាត និងធានាបាននូវការទុកដាក់ទឹក ឲ្យមានសុវត្ថិភាព»