(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដើម្បីធានាបញ្ចៀសការកកស្ទះ លំហូរចរាចរណ៍ ការខាតបង់ពេលវេលា និងថវិកាដោយសារការរង់ចាំ និងបើកបររថយន្តតៗគ្នា ជាជួរចូលម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យ លក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត ហើយដែលនឹងបង្កនូវភាព មិនប្រក្រតីផ្សេងៗ​ផងនោះ, អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូន របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សូមធ្វើការប្រកាសជូនដំណឹងជាថ្មី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ឲ្យជ្រាប និងសហការអនុវត្តដូចតទៅ៖

ខាងក្រោមនេះជាទូរស័ព្ទរបស់មន្រ្តី សម្រាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន ដើម្បីសាកសួរ មុនចូលទៅកាន់មជ្ឍមណ្ឌល ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈយានយន្ត៖