(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន MRTS Consulting Ltd មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញសិស្សនិស្សិត និងបុគ្គលិកបម្រើការងារ តាមក្រុមហ៊ុន និងតាមសហគ្រាស ទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ចូលរួមសិក្ខាសាលាពិសេសមួយ ដែលនឹងនិយាយអំពីការរៀបចំ និងជំនាញដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន នាថ្ងៃអាទិត្យទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យវេសស្ទើន សាខាទួលស្វាយព្រៃ រាជធានីភ្នំពេញ (ម្តុំផ្សារអូឡាំពិក)។

អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា និងបានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិន ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ ក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹង ការគ្រប់គ្រងជំនួញមកពីប្រទេស Singapore ហើយធ្លាប់ធ្វើការ និងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេលជាង៣ឆ្នាំ។

សិក្ខាសាលា និងមានអ្នកសម្របសម្រួលជាភាសាខ្មែរ ជូនដែលមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំ ទាក់ទងនិងវិស័យទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្ម។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវនេះ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់៖ 010-650-222 & 012-277-997។
អ៊ីម៉ែល៖ [email protected] និងវ៉ែបសាយ៖ www.mrts-consulting.com & www.mrtsjobs.com