(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានប្រកាសលទ្ធផល ជាផ្លូវការ របស់ខ្លួន ដោយបញ្ជាក់ថា បានអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ចំនួន២ រួមទាំងសម្រេចបាននូវបញ្ហាផ្សេងៗ មួយចំនួនទៀត។

របៀបវារៈនៅក្នុងប្រជុំនៅវិមានសន្តិភាព នាព្រឹកមិញនេះ រួមមាន ១-សេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែងនិងការ ផលិតផែនទី និងលើអាជីវកម្មវាស់វែង និងការផលិតផែនទី និង២-សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃសុក្រនេះ៖