(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនមួយ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដោយប្រកាសឲ្យអតីតបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ខ្លួន ឈ្មោះ រស់ វីរៈ ភេទប្រុស កើតថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ ចូលខ្លួនមកដោះ​ស្រាយជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន នូវបំណុលដែលកើតឡើងដោយការឆបោក ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ជាកំណត់។  

ក្រុមហ៊ុនដដែលប្រកាសទៀតថា បើបុគ្គលខាងលើ​មិនមកចូលខ្លួន​ដោះស្រាបំណុលជា​មួយក្រុមហ៊ុនទេនោះ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការណ៍តាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។ សូមទំនាក់ទំនងៈ 016 636 971