(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យយានយន្ដចំនួនគ្រឿង២,០០៩គ្រឿង រកឃើញយានយន្តល្មើសច្បាប់ និងផាកពិន័យចំនួន១,៩៤៦ គ្រឿង ក្នុងនោះ មានម៉ូតូចំនួន១,៦៨៤គ្រឿង។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការ របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។

សម្រាប់លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល២៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នគរបាលបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួន៥៤,៧៥១គ្រឿង រកឃើញយានយន្តល្មើស៣៧,១៩៨គ្រឿង ក្នុងនោះម៉ូតូ២៩,៦៩០គ្រឿង និងផាកពិន័យ៣៦,២៣៣គ្រឿង ក្នុងនោះម៉ូតូ២៩,០៦០គ្រឿង៕