(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានប្រកាសពីលទ្ធផលជំនួបរវាង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ជាមួយលោក MIKAMI Masahiro ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនថ្មី ប្រចាំកម្ពុជា។

សូមបញ្ជាក់ថា ជំនួបរវាងប្រមុខការទូតកម្ពុជា ជាមួយទូតជប៉ុនថ្មីប្រចាំកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើឡើង កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានលទ្ធផលជំនួប ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេស ខាងក្រោមនេះ៖