(ភ្នំពេញ)៖ បច្ចុប្បន្នវិស័យអចលនទ្រព្យ​នៅប្រទេស​កម្ពុជា​មានសន្ទុះ​យ៉ាងខ្លាំង មិនថា​ប្រជាពលរដ្ឋ ឬអ្នកវិនិយោគ​ទេបាន​នាំគ្នា​ប​ណ្តាក់ទុន ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យជាច្រើន ហើយតាម​រយៈ​ការរីកចម្រើននៃវិស័យ​នេះផងដែរ រដ្ឋក៏​ទទួល​បានចំណូលជា​ច្រើនតាមរយៈការប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា ។ ពន្ធប្រថាប់ត្រា គឺជាពន្ធ​ដែល​រដ្ឋប្រមូលតាមរយៈ​ការផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិ​កាន់កា​ប់អច​លនទ្រព្យ​តាមរយៈ​ការទិញ​លក់​ជាអា​ទិ៍ ។

សម្រាប់ស​ប្តាហ៍នេះ កម្ម​វិធីយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ របស់អង្គភាព​ព័ត៌មាន Fresh News សហការជាមួយ​ក្រុមមេធាវី​កម្ពុជា​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ សូមលើក​យក​ប្រធានបទស្តីពី ការបង់​ពន្ធប្រថាប់​ត្រា​លើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់​កាប់​អចលនទ្រព្យ មកធ្វើការ​ចែកជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជា​សិស្ស​និស្សិតដូ​ចខាងក្រោ​ម៖

ចំពោះអចលនទ្រព្យដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ដោយមាន​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ (ប្លង់រឹង) រួចរាល់ នៅពេលអចលនវត្ថុត្រូវបានផ្ទេរ នោះ​អ្នក​ទទួល​កម្មសិទ្ធិ​ត្រូវមា​ន​កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រថាប់​ត្រាលើ​ការ​ផ្ទេរ​នោះតា​ម​អត្រា ៤% (បួនភាគរយ) ​ស្របតា​មច្បាប់​ជាធរ​មាន ។

ដើម្បីបង់ពន្ធប្រ​ថាប់ត្រា​លើ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ នៅពេលដាក់ពា​ក្យស្នើសុំ​ផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិ​កាន់​កាប់​នៅរដ្ឋ​បាល​សុរិយោ​ដី នោះ​កម្មសិទ្ធិករ និងអ្ន​កទទួ​ល​កម្មសិទ្ធិ​ ត្រូវ​មកបំពេញ​ពាក្យស្នើសុំលើ ការបង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​តាមទម្រង់​ដែលចេញដោ​យអគ្គនាយ​កដ្ឋា​ន​ពន្ធដារ ដោយត្រូវភ្ជាប់ជា​មួយ​នូវ សំ​ណុំឯ​កសារផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ គំនូសបង្ហាញទីតាំង​អចល​នទ្រព្យ និងកំ​ណត់​បង្ហាញដែល​បញ្ជាក់ពីទំហំពិតប្រា​កដ​នៃអចលនទ្រព្យ​ដែល​ចេញ​ដោយរ​ដ្ឋបាលសុរិយោដី ។​

ក្រោយពីបា​នមកបំ​ពេញពាក្យ​ស្នើសុំ​បង់ព​ន្ធប្រថាប់ត្រា តាម​ទម្រ​ង់​របស់​អគ្គនាយ​កដ្ឋាន​ពន្ធដា​ររួចហើយ កម្ម​សិទ្ធិករ ឬអ្នកទទួល​បន្តនូវសិ​ទ្ធិត្រូវ​ប​ញ្ជូន​ឯកសារ​ទាំង​នោះ​មករដ្ឋបាល​សារ​ពើពន្ធ ដើម្បី​ធ្វើ​ការវា​យតម្លៃជា​ក់ស្តែង និងកំណត់ប្រាក់​ពន្ធ​ដែលត្រូវបង់ចូ​លជាថវិ​ការដ្ឋ ។ ​

ចំពោះ​អចលនទ្រព្យដែលពុំទា​ន់បា​នចុះបញ្ជី (ប្លង់ទន់) ពេ​លដែលអចលនទ្រព្យ​នោះ​ត្រូវបាន​ផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់នោះ​អ្នកទទួលសិទ្ធិមាន​កាតព្វកិច្ចត្រូវបង់​ពន្ធប្រ​ថាប់ត្រា​តាមអត្រា ៤% (បួន​ភាគរយ) ស្របតាមច្បាប់ជាធរ​មាន​ដូចគ្នា ​នឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​លើអចលនទ្រព្យ​ដែលមាន​ប្លង់រឹង​ផងដែ​រ ។

គួរបញ្ជា​ក់ផងដែរ ចំពោះអ​ចលន​ទ្រព្យ​ដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជី ដែលបានផ្ទេ​រសិទ្ធិកាន់​កាប់នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ឬក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមា​នសាវតា​រផ្ទេរបន្តដៃគ្នា​ច្រើនដ​ងមុនថ្ងៃ​ទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អនុញាត​​ឲ្យបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា​តែមួយ​លើក​ចុងក្រោយ ដោយ​អនុគ្រោះ​ឲ្យដ​កចេញនូវ មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា ៦០០ ០០០ ០០០ (ប្រាំមួយរយលាន) រៀល សម្រាប់​តែ​អចលនទ្រព្យ​ដែលបានស្នើសុំចុះប​ដំបូងនៅរដ្ឋបាល​សុរិយោដី​ប៉ុណ្ណោះ ។

ការផ្តល់ការអនុគ្រោះឲ្យដកចេញ​នូវ មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់​ត្រាខាងលើ​ គឺមានសុពលភាព​អនុវត្តសម្រាប់​តែអចលនទ្រព្យដែ​លបានស្នើសុំចុះបញ្ជីដំបូងនៅរដ្ឋបាល​សុរិយោដី ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ។

ដោយឡែក សម្រាប់អ​ចលនទ្រព្យ​ដែលពុំបាន​ចុះប​ញ្ជី ដែលបា​នផ្ទេរសិទ្ធិ​កាន់កាប់​បន្តដៃ​គ្នាជា​ច្រើនដងមុនថ្ងៃ​ទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបង់​ពន្ធប្រថាប់ត្រាមួយដង​លើកចុង​ក្រោយ ដោយមិន​អនុញាត​ឲ្យដក​នូវមូ​លដ្ឋានគិ​តពន្ធ ៦០០ ០០០ ០០០ (ប្រាំមួយរយលាន) រៀល ដូ​ចអចលនទ្រព្យដែលបានស្នើសុំចុះប​ញ្ជី​ឡើយ ។

មូលដ្ឋាននៃព​ន្ធប្រថាប់ត្រា​នេះត្រូវបានកំណត់តាមលំដាប់​អាទិភាព ដូចខាងក្រោម៖

១​៖ តម្លៃអចលនទ្រព្យ ដែលបាន​កំណត់ក្នុង​ឧបសម្ព័ន្ធ​នៃប្រកាស​លេខ៣៤៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃ​ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ របស់​ក្រសួងសេ​ដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។
២៖ តម្លៃអច​លនទ្រព្យ ដែលបា​នកំណត់​នៅក្នុងកិច្ចសន្យា​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិ​កាន់កាប់ ឬលិខិត​គតិយុ​ត្តពា​ក់ព័ន្ធផ្សេង​ទៀត ក្នុងករណី​ដែលមានតម្លៃស្មើ ឬខ្ពស់ជាង​តម្លៃ ដូចមាន​ចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកា​ស៣៤៣ស​ហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

បន្ថែមពី​នេះទៅ​ទៀត រាជរដ្ឋា​ភិបាលក៏បានជួយសម្រាលបន្ទុ​កជាច្រើនដ​ល់ ប្រជាពលរ​ដ្ឋក្នុង​ការ​បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា ពាក់ព័ន្ធនឹងកា​រផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬផ្ទេរ​សិទ្ធិកាន់កាប់ក្នុងរង្វង់ញាតិ និងស​កម្មភា​ពផ្សេ​ងៗ ដែលលក្ខខណ្ឌនៃកា​រលើកលែងបង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​ត្រូវបា​នកំណត់ដូចខា​ងក្រោម៖

១៖​​ ការធ្វើសន្តតិកម្មរវាងឪពុក-ម្តាយបង្កើត និង​កូនបង្កើត រវា​ងប្តី និងប្រពន្ធ​ រវាងយា​យ តាបង្កើត និ​ងចៅបង្កើត និងការធ្វើ​ប្រទាន​កម្មរវាង​ឪពុក ម្តាយបង្កើត និងកូ​នបង្កើត រវាងប្តី ​និងប្រពន្ធ រវាងយា​យ តាបង្កើត និងចៅបង្កើ​ត សម្រាប់តែការផ្ទេរ​លើក​ទីមួយប៉ុ​ណ្ណោះ ។
២៖ ការទទួ​លបាន​កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកា​ន់កាប់ដីក្នុងលក្ខណៈ​ជាដី​ស​ម្បទាន​ពី រាជរ​ដ្ឋាភិបាល​សម្រាប់​ជាប្រយោជន៍​សេដ្ឋកិច្ច ឬសង្គម​កិច្ច ពីដី​ឯកជនរ​បស់​រដ្ឋ​ដល់ជ​នក្រីក្រ​ដែលខ្វះខាតដីសម្រាប់​សង់លំនៅដ្ឋាន ឬ/និងធ្វើ​ កសិ​ឧស្សា​ហកម្ម ឬក​សិ​កម្មជាលក្ខ​ណៈគ្រួសារ ។
៣៖ ការទទួលកម្មសិទ្ធិ ​ឬសិទ្ធិកា​ន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់​បេសកកម្មកា​រ​ទូត ឬកុងស៊ុល​បរទេស ឬអង្គការ​អន្តរជាតិ ឬទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ បច្ចេកទេ​សរបស់រដ្ឋាភិបា​ល​នានា និង​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ទៀត ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ រាជ​រដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុគ្រោះពន្ធក្នុងកា​រផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អច​លនទ្រព្យក្នុងរង្វង់ញាតិ ដែលធ្វើឡើងរវាងបង​នបង្កើត និងរវាងឪពុក-ម្តាយក្មេក និងកូនប្រសារ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាតឲ្យដ​កចេញពីមូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថា​ប់ត្រានូវទឹកប្រាក់ចំនួន ​២០០ ០០០ ០០០ (ពីររ​យលាន)រៀល ចំពោះ​ការធ្វើ​សន្តតិកម្ម និងចំនួន ១០០ ០០០ ០០០ ​(មួយរយលាន) រៀល ចំពោះ​ការធ្វើ​ប្រទានកម្ម ។

ដោយឡែក ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកា​ន់កាប់អ​ចលនទ្រ​ព្យដដែល ចាប់ពី​លើកទី២តទៅ ជាប្រទានកម្មក្នុងរ​ង្វង់ញាតិ រវាងឪពុក ម្តាយបង្កើត និងកូ​ន​ង្កើត រវាងប្តី និង​ប្រពន្ធ រវាង​យាយ តាបង្កើ​ត និងចៅ​បង្កើត ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យដក​ញនូវមូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំនួន ១០០ ០០០ ០០០ (មួយរយលាន)រៀល ។

ការលើកលែង ឬអនុគ្រោះពន្ធ​ប្រថាប់ត្រាក្នុ​ងរង្វង់ញា​តិខាងលើត្រូវមា​ន ឯកសារជាភស្តុតាងបញ្ជា​ក់​ទំនាក់ទំនងអំពីញាតិ ដូចជា​សៀវភៅ​គ្រួសារ សំបុត្រ​កំណើត សំបុត្រ​អា​ពាហ៍ពិពាហ៍ និង/ឬឯ​កសារ​ដទៃទៀត ដែលអាចប​ញ្ជាក់ពីទំ​នា​ក់ទំនង ។

ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់​កាប់អចលនទ្រព្យ ដែលត្រូវបាន​លើកលែង ឬការអនុ​គ្រោះពន្ធ មានប្រា​ក់ពន្ធស្មើ ០ (សូន្យ) រៀល ក៏ត្រូវអនុវត្តតាមនី​តិវិធី និងបែបបទនៅ​រដ្ឋបាល​សារពើពន្ធជាធរមាន ដើម្បីចុះបញ្ជី និងកត់ត្រាទិ​ន្នន័យនូវរាល់ការផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកា​ន់កាប់អចល​នទ្រព្យ​ទាំងនោះ ។

សរុបមកពន្ធប្រថាប់ត្រា គឺជា​ផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃប្រភពចំណូល របស់រដ្ឋដែលប្រមូល​ពីការផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិ​កាន់​កាប់​អចលន​ទ្រព្យ និង​សកម្មភាពនា​នា ដូចមា​នកំណ​ត់ក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជាគុ​ណប្រយោជ​ន៍​ដល់​ប្រទេស​ជាតិ ។

រៀបរៀងដោយ៖ លោកមេធាវី លឹម សុវណ្ណារ៉ុង និងលោក លាង ប៊ុនឡេង ជាជំនួយការមេធាវី និងជាសមាជិកក្រុមការងាររៀបចំ និងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទច្បាប់ នៃ ក្រុម​មេ​វីកម្ពុជាសហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ មា​នអាស​យ​ដ្ឋាន​នៅអគារលេខ ៤៥៣៥ ផ្លូវលេខ ១០០៣ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ ០២៣ ៩៨៦ ២៤៥/០៧៨ ២៧២ ៧៨៥, អ៊ីម៉ែល៖[email protected] គេហទំព័រ៖ www.ciclg.com, ហ្វេសបុកផេក៖ ក្រុមមេធាវី កម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ / Cambodia International Cooperation Law Group ៕