(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Opennet ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និងផ្តល់សេវាអ៉ីនធឺណិត មានឱកាសការងារ ចំនួន៦៥កន្លែង សម្រាប់សិស្ស-និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ចាប់ពីម៉ោង ០៨៖០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៥៖០០ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ ស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

កុំភ្លេចត្រៀមប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដើម្បីចូលរួមដាក់ពាក្យផ្ទាល់សម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុន Opennet៕

ទំនាក់ទំនង៖ ០៧៧ ២៣២ ៣៧៨ /០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥ ឬTag & Share ឱ្យមិត្តភក្តិ ដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផង!
www.nea.gov.kh  #EmploymentForum #JobOpportunity #MLVT #NEA #PPJC #TVETS