(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងការព្យាបាលសុខភាពឲ្យល្អបានប្រសើរឡើងវិញ ពីការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម ខូចមុខងារឆ្អឹង ក្រិនថ្លើម មហារីក ខូចតំរង់នោម បេះដូងរីក ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ញ័រកន្ត្រាក់ ខូចខួរឆ្អឹងខ្នង ខ្សោយប្រដាប់ភេទ ពិការមួយចំហៀងខ្លួន ដែលកំពុងតែកើតមានឡើង សម្រាប់មនុស្សទូទៅ។

ដំណោះស្រាយក្នុងការព្យាបាលជំងឺ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យ គ្លីនៀហ្គល នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ព្យាបាលជំងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជា៖

* Diabetes: ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
* Diabetic Foot Ulcer: ដំបៅទឹកនោមផ្អែមរាំរ៉ៃ
* Spinal Damage/Paralysis: ជំងឺខូចខួរឆ្អឹងខ្នង, ពិការផ្នែកខាងក្រោមចង្កេះចុះ
* Stroke/Parkinson’s disease: វិបត្តិពិការមួយចំហៀងខ្លួន, ភាពញរ័កន្ត្រាក់
* Erectile Dysfunction: វិបត្តិខ្សោយផ្លូវបន្តពូជ
* Kidney Failure: ខ្សោយតំរងនោម
* Liver Cirrhosis: ជំងឺក្រិនថ្លើម
* Osteoarthritis: ខូចមុខងារឆ្អឹង, សន្លាក់
* Cancer: ជំងឺមហារីក

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង៖
088 9990 999/ 010 990 999