(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ព្រឹទ្ធសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍របស់ខ្លួន ដើម្បីពិនិត្យមើលរបៀបវារៈចំនួន៦។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានធ្វើនៅវិមានព្រឹទ្ធសភា ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា។

របៀបវារៈទាំង៦នោះ មានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោមនេះ៖