(ភ្នំពេញ)៖ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយមន្ទីរអប់រំ យុជន និងកីឡា រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន AZE INNOVATION TECH CO.,LTD និងរៀបចំវគ្គបំប៉នត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) និងបំពេញវិជ្ជា ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលមានឈ្មោះថា E-School Cambodia និងតាមរយៈ Facebook Page ដោយឥតគិតថ្លៃ។

វគ្គបំប៉ននេះ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ទន្ទឹមនឹងនេះ សិស្សានុសិស្សអាចចូលរៀន ដោយសេរីនៅ Pag Facebook របស់ ស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញ ឬចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ E-Learning (E-School) ដោយឥតគិតថ្លៃ៕

ខាងក្រោមនេះ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ស.ស.យ. រាជធានីភ្នំពេញ៖