(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង តម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាសទាំងអស់ អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករ-កម្មការិនីឈប់សម្រាក ដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២០-២១ ខែកញ្ញា ដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅលេងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករ-កម្មការិនី ឲ្យបានមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ៖