(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាង១,១០០៣កន្លែង រួមមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា/ ឯកទេសសញ្ញាបត្រវិស្វករ, សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស/ បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេស/ឯកទេស, សញ្ញាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើមុខជំនាញដែលទីផ្សារការងារកំពុងមានតម្រូវការ។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារ នៃក្រសួងការងារ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១០/០១២ ៣០៦ ៨៥៥, ០១០.០១២ ៧៤៧ ៧៧៣៕

សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុងនៅខាងក្រោមនេះ៖