(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក អង្គ វង្សវឌ្ឍានា នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលានេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ចំនួន៣រូប ដែលមានសមាសភាពដូចជា៖

១៖ លោក គឹម សន្តិភាព​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌
២៖ លោក ជិន ម៉ាលីន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌
៣៖ លោក សន សោភ័ណ នាយកខុទ្ធកាល័យក្រសួងយុត្តិធម៌៕