(កូឡាឡាំពួរ)៖ លោកអ្នកច្បាស់ជាទន្ទឹងរង់ចាំនូវផលិតជំនាន់ថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុនសាំសុងជាយូរមកហើយមើលទៅ ដូច្នេះហើយបានជាអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាការបង្ហាញខ្លួនដ៏អស្ចារ្យរបស់ Samsung Galaxy A7 និង Samsung Galaxy A9 នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលការបង្ហាញខ្លួនលើកនេះ លោកអ្នកច្បាស់ជាបានឃើញនូវអ្វីដែលពិភពលោកមិនទាន់មាន។

ចង់ដឹងថា Samsung Galaxy A7 និង Samsung Galaxy A9 មានលក្ខណៈពិសេសលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញនោះ តោះរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ Fresh News តាមរយៈ Smart TV និងការផ្សាយផ្ទាល់ (Live) នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Fresh News ទាំងអស់គ្នា៖