(ភ្នំពេញ)៖ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន «ឃ្យុង​ធាវីសម្អាតប៉ោយប៉ែត» លោកស្រី​ សារឿន សោភា នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ចេញសេចក្តីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ នឹងការប្រមូលសំរាមនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត។