(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី មួយដោយប្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលចង់យកព័ត៌មានអំពីដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវមានបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនចេញដោយ គ.ជ.ប។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែល Fresh News ទើបទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញានេះ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖