(ភ្នំពេញ)៖ ប្រសិនបើមិនរាប់បញ្ចូលអូស្ត្រាលីដែលជាទ្វីបតូចជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះ ពិភពលោកយើងនេះនៅមានកោះធំៗជាច្រើនទៀតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់ ក្នុងនោះកោះហ្គ្រោឡង់ដ៍ គឺជាកោះដែលធំជាងគេបង្អស់ដែលមានទំហំផ្ទៃដី២,១៦៦,០៨៦គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។

សូមទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីកោះដែលធំៗជាងគេទាំង១០នៅលើពិភពលោក៖