(ពិភពលោក)៖ របាយការណ៍ចេញពីវិទ្យាស្ថានធានារ៉ាប់រងសុវត្ថិភាពផ្លូវហាយវេ បានបង្ហាញពីប្រភេទរថយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត ដោយគ្មានអ្នកស្លាប់ដោយសារ រថយន្តទំាងនោះ ក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំ(ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៥) នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

រថយន្តទាំង១០ប្រទេសនោះមានដូចជា៖

១៖ រថយន្ត Audi Q7 SUV
២៖ រថយន្ត Volkswagen (VLKAF) Tiguan two-wheel-drive SUV
៣៖ រថយន្ត Toyota Tacoma Double Cab long bed four-wheel-drive pickup
៤៖ រថយន្ត Mazda CX-9 two-wheel-drive SUV
៥៖ រថយន្ត Audi A6 all-wheel-drive
៦៖ រថយន្ត Jeep Cherokee all-wheel-drive SUV
៧៖ រថយន្ត BMW 535 i and is
៨៖ រថយន្ត BMW 535xi
៩៖ រថយន្ត Lexus RX 350 two-wheel-drive SUV
1១០ រថយន្ត Lexus CT 200h

ក្នុងរបាយការណ៍នេះ ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា រថយន្ត Mercedes-Benz M-class ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជារថយន្តដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយផងដែរ៕
http://money.cnn.com/2017/05/25/autos/safest-and-deadliest-cars-on-the-road/index.html