(អាមេរិក)៖ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាស​ទាមទារឱ្យអគ្គរដ្ឋទូត​គ្រប់រូបដែល​ត្រូវបានតែងតាំង​ដោយប្រធានាធិបតី​កំពុងកាន់ តំណែង​លោក Barak Obama ត្រូវលាលែងពីដំណែង និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ​ដែលជាថ្ងៃលោកត្រូវ​ឡើងកាន់តំណែង។

ទូតសហរដ្ឋអាមេរិក មានពីរប្រភេទគឺ៖

ទី១៖ មន្ត្រីទូតដែលបានចូលបំពេញការងារក្រោមដំបូលរបស់ក្រសួងការបរទេស ដែលក្នុងនោះបច្ចុប្បន្នមានចំនួន៦៩.៧% មានឈ្មោះថា «Career Diplomat»។
ទី២៖ មន្រ្តីទូតចំនួនប្រមាណ២៨.៥%ផ្សេងទៀត ត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីដែលគេហៅជា «ទូតតែងតាំងក្នុងកូតា​នយោបាយ» ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា «Political Appointee» នឹងត្រូវលាលែងពីតំណែង នៅមុនថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់លោក Donald Trump។

ឈ្មោះទូតអាមេរិកប្រចំាប្រទេសនិមួយៗដែលត្រូវលាលែង នឹងចេញផ្សាយនៅពេលល្ងាចនេះ៕