(អាមេរិក)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៧៖៥០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា (ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី០៨ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក) លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នដំបូងគេបំផុត បង្ហាញនៅក្នុងចំណោមជាង១០រដ្ឋ៖ លោក ដូណាល់ ត្រាំ បាននឹងកំពុងបន្តនាំមុខលោកស្រី ហ៊ីលឡារី។

តារាង CNN បង្ហាញពីលទ្ធផលសរុបរួមពីបណ្តារដ្ឋជាង១០៖

* Donald Trump: 5,231,198 = 50%
* Hillary Clinton: 4,849,630 = 47%