(អាមេរិក)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៧៖៤០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា (ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី០៨ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក) លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នដំបូងគេបំផុត បង្ហាញនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន៩៖ លោក ដូណាល់ ត្រាំ បាននឹងកំពុងបន្តនាំមុខលោកស្រី ហ៊ីលឡារី។

តារាងលទ្ធផលសរុបរួមរបស់ CNN បានបង្ហាញបណ្តោះអាសន្នជាង១០រដ្ឋ៖
* Donald Trump: 3,265,143 = 53%
* Hillary Clinton: 2,720,681 = 44%