(អាមេរិក)៖ ការិយាល័យបោះឆ្នោត ចាប់ផ្តើមបិទបណ្តើរៗទៅតាមបណ្តារដ្ឋនិមួយៗនៅម៉ោង៦ល្ងាច ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

យោងតាមតារាងលទ្ធផលរបស់ CNN បានឲ្យដឹងជាលើកដំបូងនៅមុននេះបន្តិចថា នៅរដ្ឋ New hampshire លោក ដូណាល់ ត្រាំ នាំមុខលោកស្រី ហ៊ីលឡារី គ្លីនតុន។

សូមតាមដានបន្តទៀត នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត នឹងចេញផ្សាយបន្តបន្ទាន់។