(ប៉េកាំង)៖ ប្រធានាធិបតីចិន លោក Xi Jinping បានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីចំនួន០៩រូប ដោយមានការអនុម័តពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិន។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ិនហួ នាយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីទាំង០៩រូប ដែលត្រូវបានតែងតាំងនោះរួមមាន៖

ទី១៖ លោក Hu Changchun តែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេសហ្គាបុង ជំនួសឲ្យលោក Sun Jiwen។
ទី២៖ លោក Zhang Lijun តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេស នីហ្សេ ជំនួសឲ្យលោក Shi Hu។
ទី៣៖ លោក Wu Peng តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេស សៀរ៉ាឡេអូន ជំនួសឲ្យលោក Zhao Yanbo។
ទី៤៖ លោក Yu Hong តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេស នេប៉ាល់ ជំនួសឲ្យលោក Wu Chuntai។
ទី៥៖ លោក​ Ni Jian តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេស​ អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួម ជំនួសឲ្យលោក Chang Hua។
ទី៦៖ លោកស្រី Yin Lixian តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាសេដ្វាន​ ជំនួសឲ្យលោក Wen Zhenshun។
ទី៧៖ លោក Chen Li តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ ជំនួសឲ្យលោក Yu Qingtai។
ទី៨៖ លោក Chen Xi តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេសគុយបា ជំនួយឲ្យលោក Zhang Tuo។
ទី៩៖ លោក Lu Kun តែងតាំងជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រចាំនៅប្រទេសដូមីនីក ជំនួយឲ្យលោក Li Jiangning៕