(ហ្សឺណែវ)៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែមករានេះ​បានអំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើន សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺត្រូពិច (NTDs) ដែលត្រូវបានគេមិនអើពើ ដែលបានធ្វើឱ្យមនុស្សជាង ១.៦ពាន់លាននាក់ត្រូវការការព្យាបាលនៅឆ្នាំ២០២១ ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP។

ជំងឺត្រូពិច (NTDs) គឺជាក្រុមជំងឺផ្សេងៗគ្នាដែលភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញ នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលរួមមានគ្រុនឈាម ជំងឺឃ្លង់ និងជំងឺឆ្កែឆ្កួត។ ជំងឺទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺ ដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ ព្រោះវាត្រូវបានគេព្រងើយកន្តើយ និងទទួលបានជំនួយមូលនិធិក្នុងកម្រិតតិចតប៉ុណ្ណោះ។

WHO បានិយាយថា ជំងឺត្រូពិចបង្កប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនក្រីក្របំផុត ជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ កង្វះអនាម័យ និងការថែទាំសុខភាពជាដើម។

លោក Soce Fall ប្រធាននាយកដ្ឋាន NTDs នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយថា ពួកគេត្រូវបានគេមិនអើពើយ៉ាងជាក់លាក់ ដោយសារតែពួកគេមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍។

នៅឆ្នាំ២០២១ វាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា មនុស្សប្រហែល ១.៦៥ ពាន់លាននាក់ត្រូវការការព្យាបាល ដែលក្នុងនោះ ៨៥៧លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង ៥៨៤លាននាក់នៅអាហ្វ្រិក៕