(ភ្នំពេញ)៖ សង្វៀនប្រដាល់គុនខ្មែរដ៏ថ្មីអស្ចារ្យនិងធំជាងគេប្រចាំឆ្នាំ គឺសង្វៀនប្រដាល់គុនខ្មែរ ស្រាបៀរម៉ាទ្រីដ អ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរពិសេសៗប្រចាំសប្តាហ៍នេះ នឹងធ្វើឡើងនៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

សូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅលើសង្វៀនប្រដាល់ដ៏អស្ចារ្យ និងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង 𝗟𝗶𝘃𝗲 ផេកផ្លូវការ Mattrid Beer Cambodia រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ១២៖០០នាទីថ្ងៃត្រង់តទៅ៕

https://www.facebook.com/mattridbeer/posts/pfbid02pzpeeFPDP4PPLPYVxnrEguPFQch9rtxWzcGv9qWj5Egijnqb4pttz3Us3X6Tue4vl?__cft__[0]=AZVpXuq0aVy5C0BF6QbSey4M1faRI3L8qovmKlenwrjjFZJYlrjNfED1KfOoyZmvFHh0w_ZoR-zISwlHgL4Ofx0H0_Ux_zbOj6A1aIAfm46DBEibuVMvn_jXg1eY_i_mR55ig8gz9MP24UyHn82HBLiFnWyc7bg7fFDTrCr83F5rMA&__tn__=%2CO%2CP-R