(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០២៤ និង​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ ធនាគា​រ​អភិវឌ្ឍ​ន៍អាស៊ី​ ADB បាន​ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​​កម្ពុជាខ្ពស់ លំដាប់​លេខ ​៣ ​នៅអាស៊ានបន្ទាប់​ពី ហ្វីលីពីន ​និង​វៀតណាម។

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ព្យាករណ៍​នេះ បង្ហាញ​អំពី​សក្ដានុពល​ទាក់ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ​កាន់​តែ​ច្រើន ចំពោះ​ប្រទេស​ដែល​មានកំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ ស្រប​ពេល​ដែល​លក្ខខណ្ឌ​ច្បាប់​ អំណោយ​ផល​ល្អ​លើ​ផ្នែក​ធុរកិច្ច៕ ​

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់​រឿង​នេះដូច​តទៅ៖