(ភ្នំពេញ)៖ ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់ពី​បរទេស​បាន​កើន​ឡើង​ជា​​បន្តបន្ទាប់​នៅ​ក្នុង​រយៈ​​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ក្នុងនោះ​ទឹក​ប្រាក់​វិនិយោគ​ផ្ទាល់ ដែល​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ មាន​តម្លៃ​ ៣.៥ពាន់លាន​ដុល្លារ​ជា​​មធ្យម នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់​ឆ្នាំ​២០២៣។

បច្ចប្បន្ន តាម​ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​របស់​ស្ថាប័ន​អភិវឌ្ឍ​នានា​នៅ​កម្ពុជា ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់ពី​បរទេស នឹង​កើន​ឡើង​ជា​បន្តបន្ទាប់ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០២៦៕

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់រឿង​នេះ​ដូច​តទៅ៖