(ភ្នំពេញ)៖ លោក លី សូដេត សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់ នៃធនាគារពិភពលោក (World Bank) ប្រចាំកម្ពុជា បានពន្យល់អំពីចម្ងល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋ តែងលើកឡើងតៗគ្នាថា ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថា កើនឡើង ៥%, ៦% តែពួកគាត់វិញបែបជាពិបាករកចំណូល។

ការលើកឡើងរបស់លោក លី សូដេត ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ «ស្ថានភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២៤» ក្នុងកម្មវិធី FRESH BUSINESS។

សូមទស្សនាវីដេអូរបស់លោក លី សូដេត សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់ World Bank ប្រចាំកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖