(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសសិក្សាដ៏ល្អសម្រាប់បុត្រីធីតា របស់លោកអ្នក បានមកដល់ហើយ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ។

កម្មវិធីភាសាជាតិ បង្រៀនជាពីរភាសា(ភាសាខ្មែរ រួមជាមួយអង់គ្លេស) និងកម្មវិធី អន្តរជាតិ បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស១០០%, Free ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ រយៈពេល១ឆ្នាំ,បង់ថ្លៃសិក្សា១ឆ្នាំ នឹងទទួលបានសៀវភៅសិក្សាគូល័រច្បាប់ដើម១ឈុត គ្រប់មុខវិជ្ជារយៈពេលសិក្សា១ឆ្នាំ, និស្សិតពូកែត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពជ្រើសរើសឱ្យចូលធ្វើការនៅក្នុង ប៊ែលធី គ្រុប និងបញ្ចុះតម្លៃសិក្សា៥០%ចំពោះនិស្សិតដែលបានក្លាយជាបុគ្គលិកប៊ែលធីផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៏តាមនិទ្ទេស ដោយមិនគិតឆ្នាំសិក្សា។

ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ទីតាំងទី១ ទួលស្លែង៖ #២១ ផ្លូវលេខ ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (ខាងត្បូងសារមន្ទីរទួលស្លែង ១០០ម៉ែត្រ៕