(ភ្នំពេញ)៖ អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី អ្នកស្រី អ៊ុក សាវបូរី ដែលមានវ័យប្រមាណ៥៦ឆ្នាំ បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ ប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយប្តឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) ទាមទារសុំប្រាក់សំណង ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារពី វិទ្យុអាស៊ីសេរី ចំនួនប្រមាណជាង ២៦,០១៩.២៣ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

អ្នកស្រី អ៊ុក សាវបូរី បានសម្រេចជ្រើសតាំងលោក លី ច័ន្ទតុលា និង លី ទិត្យបូនាមី ជាសមាជិកគណៈមេធាវី​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមេធាវីការពារឿងក្តីរបស់អ្នកស្រី។

នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងចំនួន៣ទំព័រ អ្នកស្រី អ៊ុក សាវបូរី បានរៀបរាប់ថា៖
១៖ ប្តឹងសុំទាមទារប្រាក់សំណងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី,
២៖ បង្គាប់ឲ្យចុងចម្លើយធ្វើការសងប្រាក់សំណងពាក់ព័ន្ធ នឹងការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារមានថិរវេលាមិនពិតប្រាកដនូវទឹកប្រាក់សរុប  ២៦,០១៩.២៣ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។
៣៖ បង្គាប់ឲ្យចុងចម្លើយធ្វើការសងការខូចខាត ការខាតបង់ពេលវេលា និងសេវាផ្លូវច្បាប់ នូវទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ១០,០០០ដុល្លារអាមេរិកមកដើមបណ្តឹង។
៤៖ បង្គាប់ឲ្យអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នលើការទាមទារក្នុងចំណុច «គ»។
៥៖ ប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ជាបន្ទុករបស់ចុងចម្លើយ។

ក្រៅពីប្តឹងទាមទារ អ្នកស្រី អ៊ុក សាវបូរី ក៏បានរៀបរាប់ដើមហេតុ នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងផងដែរ។ ពាក្យបណ្តឹងរបស់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីរូបនេះ ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ វាយត្រាចូល នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦៕